Svovelprekener i JAKOB: Gudmund Skjeldal

Ikkje fortel at du flyr. Spar kloden.

14. mars 2018


19:00

Foto: Ellen Lande Gossner

I serien SVOVELPREKENER inviterer Kirkelig Kulturverksted foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB 2018, og 14. mars kommer Gudmund Skjeldal for å levere det vi mener kanskje er årets viktigste svovelpreken – om klimaendringene som nå er i gang, og dessuten konkrete, tydelige tiltak vi hver for oss kan gjennomføre.

Fra 2002 til 2015 så vi en dobling klimagassutslippene fra flytrafikk ut av Norge — nordmenn flyr mest i verden. Utslippene fra biltrafikk er i ferd med å reduseres kraftig, men tallene fra flytrafikken mer enn veier opp for dette. Hva kan vi gjøre? Nytter det å fortelle nordmenn at klimaet er i ferd med å endre seg dramatisk mens de spar bilene sine ut av snøen?

Gudmund Skjeldal er forfatter, idéhistoriker, journalist og tidligere langrennsløper. Han har gitt ut en rekke sakprosabøker og skriver i Morgenbladet.