Svovelprekener i JAKOB: Christer Falck

Kan vi snakke om alkohol?

4. april 2018


19:00

Kan vi snakke om alkohol?: Det siste tabuet i norsk offentlighet
Nordmenns forhold til alkohol er en betent sak. Å være den eneste ved bordet som ikke drikker kan være ubehagelig — med mindre du er gravid, muslim, kjører eller er syk, vil du bli avkrevd en begrunnelse for hvorfor du avstår fra alkohol. Hvorfor er det slik, i et land hvor vi tolererer alle mulige andre livsstilskrav? Hvorfor er det mer sosialt akseptert å avstå fra kjøtt enn å avstå fra det mest skadelige rusmiddelet vi har?
Christer Falck er plateprodusent, forfatter, forlegger, gründer og programleder. Og avholdsmann.
Musikalsk gjest: Bendik Hofseth!