Svovelprekener i JAKOB: Sturla Haugsgjerd

Den livsfarlige rusomsorgen

15. november 2017


19:00

I serien SVOVELPREKENER inviterer Kirkelig Kulturverksted foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB 2017, og 15. november kommer Sturla Haugsgjerd, rusavhengig, skribent og samfunnsdebattant.
 
Rusomsorg, slik det praktiseres i Norge og de fleste andre land i dag, er livsfarlig for de som ruser seg. Kriminalisering, skam og lav toleranse gjør at rusbrukere har 16 ganger større sannsynlighet for å dø av overdose i de første to ukene etter behandlings- og fengselsopphold.
 
Sturla Haugsgjerd mener målet om at brukere -først- skal bli rusfrie og -deretter- få skikk på livet sitt bunner i en tanke om at rus er skammelig, at rusbruk er en moralsk svikt, som krever soning og straff. Tanken om total rusfrihet er ikke bare utopisk, men bokstavelig talt dødelig. Finnes det et alternativ til denne modellen?
 
Ifølge Haugsgjerd finnes det empirisk belegg for at det er mulig å tenke annerledes – en mer human modell som ikke bare hindrer overdosedødsfall, men faktisk gir bedre sluttresultater. Norge er et land med både økonomiske ressurser, kompetanse og vilje til å foreta endringene som trengs på rusfeltet, men kommer det til å skje?