Romske kulturdager

30. september – 1. oktober 2017


Norske rom er i ferd med å etablere et kultur- og ressurssenter i Oslo sammen med Kirkens bymisjon. Under romske kulturdager vil publikum få et innblikk i den mangfoldige romske historien og kulturen som vil forvaltes og videreutvikles inne i det nye senteret. Arrangementet er gratis og alle er velkommen!

Program lørdag
14.00-18.00 Aktivitetsstue for barn i kjelleren
14.00- 18.00 Mattelt utenfor kirken med servering av romske tradisjonsretter
15.00 «De forelskede fjellene», eventyrfortelling med Safira Josef og Ellen Jerstad
15.30 Catwalk med romske klær
16.30 Kursing i romsk dans
18.00 Konsert med romsk musikk 

Program søndag
14.00-18.00 Aktivitetsstue for barn i kjelleren
14.00- 14.30 «Et folk tar form», foredrag med journalist og forfatter Tore-Jarl Bielenberg.
14.30-15.30 «Et uønsket folk». Om norske roms historie og norske myndigheters politikk mot rom, foredrag med forsker Carl-Emil Vogt fra Holocaust-senteret.
15.30 «Mitt møte med krigshistorien og onkel Bronislaw», foredrag og filmfremvisning med Gino Gulbrandsen.
16.00- 18.00 Romsk grillfest