Maja Ratkje: Revelations

(This Early Song)

9. september 2017


19:00

Åpenbaringens kraft

I vanskelige tider med økende politisk uro, når både mennesket og naturen er hardt prøvet, blir trangen til å speide etter tegn på håp sterkt. Et nytt verk, som har premiere på Ultimafestivalen 2017, viser oss hva som ligger forankret i menneskets ur-kultur.

Revelations (This Early Song) søker den norske komponisten Maja S. K. Ratkje og forfatteren Aasne Linnestå etter essensen i tilværelsen og øyeblikkets flyktighet og skjønnhet. De undersøker også hvordan språket former hvem vi er.

Verket er bygget opp rundt 23 «ultra-konserverte» ord som har felles røtter på det eurasiske kontinentet, og viser forbindelser til hele 15 000 år tilbake i tid. Revelations er et møte med ord som har blitt bevart over store spenn i tid og geografi.

Maja S. K. Ratkje er en av Norges mest produktive samtidskomponister, og dessuten improvisator, vokalist og medlem av kvartetten SPUNK.

Hovedsolist er mezzosopranen Marianne Beate Kielland, som ledsages av musikerne i Engegårdkvartetten. Teksten hun skal fremføre er basert på noen av de eldste og mest grunnleggende ordene på alle verdens språk – ord som uttrykker det dypeste og viktigste fundamentet i den menneskelige natur. Som Aasne Linnestå uttrykker det: «Finne, samle, forbinde, knytte sammen. Og så: slynge det ut i verket.»

Maja S. K. Ratkje – musikk 
Aasne Linnestå – tekst 
Marianne Beate Kielland – solist 
Engegårdkvartetten:
Arvid Engegård – fiolin
Alex Robson – fiolin
Juliet Jopling – bratsj
Jan Clemens Carlsen – cello
Ingrid Skanke Høsøien – lysdesign

Støttet av Det norske komponistfond.