Luther og De Andre

Et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter

17. oktober 2017


10:00

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten
etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble brukt til å ramme religiøse og etniske minoriteter og annerledes tenkende og troende. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert ut til
samfunnets randsone. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

Program:
10.00: Åpning v Hege H. Malterud, styreleder KA og Kjell Y. Riise, styreleder NKA
10.15: Tarald Rasmussen Luther og De andre – hegemoni og makt, bruk av Luther overfor minoriteter etter reformasjonen
11.00: Bente Engelsen: Luther og øvrigheta
11.45: Pause
12.00: Pádraig Ó Tuama: Power, minority, reconsiliation
12.30: Knut Vollebæk: Minoriteter i Europa og Norge i dag
13.00: Lunsj
14.00 :Tarald Rasmussen: Hvilken arv er vi fortsatt bærere av? Må vi kvitte oss med tankegods hos Luther?
14.30: Berit Reisel: Den andre til evig tid?
15.00: Amina Sahan: Å bli definert som Den andre
16.00: Anne Pattel-Grey: Reconciliation: church and power
17.15: Cora Alexa Døving: Andregjøring
18.00: Slutt