Luther og De Andre

Et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter

17. oktober 2017


10:00

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier, i samarbeid med KA, arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble brukt til å ramme religiøse og etniske minoriteter og annerledes tenkende og troende. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert ut til samfunnets randsone. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse. Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

 

Program:

10.00: Velkommen ved styreledere i KA , Hege Hovland Malterud og styreleder i NKA, Kjell Yngve Riise

10.15: Tarald Rasmussen, professor i teologi Universitetet i Oslo: Luther og De andre – hegemoni og makt. Hvilken arv er vi fortsatt bærere av?

11.15: Pause

11.30: Bente Engelsen, idehistoriker: Luther og øvrigheta: Maktens gavepakke?

12.00: Padraig o Tuama, leder ved Corrymeelasenteret i Nord-irland, prest og poet: Power and Majority, reconciliation

12.30: Knut Vollebæk: Minoriteter i Europa og Norge i dag

13.00: Lunsj

14.00: Berit Reisel, psykolog: Den andre til evig tid?

14.30: Amina Sahan, kunstner og lærer: Å bli definert som Den andre

15.00: Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Holocaustsenteret: Andregjøring

15.30: Avslutning

 

Billetter kan kjøpes ved inngangen eller gjennom Ticketmaster, eller ved å sende e-post til post@kirkeakademiene.no.

Inngang kr 150 for voksne og kr 100 for studenter.