Svovelprekener: Erik Hillestad

6. september 2017


19:00

Velkommen tilbake til sesong to av Svovelprekener i Kulturkirken Jakob!

Høstens første predikant er Erik Hillestad. Fem dager før stortingsvalget vil han preke om persondyrking, personforfølgelse, skittkasting og idolisering i politikken.

Preika er en bearbeidet versjon av IDOL-tale under Olavsfestdagene i år. De musikalske innslagene har Erik selv valgt ut spesielt til temaet han preker over.

Man kan ikke bli profet i egen by, sies det – men vi tror Erik skal klare seg utmerket i Kulturkirken Jakob likevel. Dette blir en nyttig korreks før vi går til valgurnene.