Johanne Laache med Ensemble 96: Winter Choir

21. oktober 2017


18:00

Winter Choir er en performanceserie av kunstner Johanne Laache hvor tre profesjonelle kor skal tolke resitasjoner fra Koranen. Sangerne vil stå spredt omkring i kirken med høretelefoner hvor de hører resitasjoner fra saleh, den daglige bønnen i Islam. Dette hører de for første gang. De skal så umiddelbart synge det de hører, uten å ha øvd på forhånd, og uten tid til å tenke eller prosessere det de lytter til.

Dette er et prosjekt som handler om flertydighet i bønn, og i tolkning av ulike religiøse uttrykk. Dette viser jeg ved at sangerne lytter til koranresitasjoner igjennom hodetelefoner som de så umiddelbart må tolke med sine egne stemmer. Dette er ikke lyder de kan eller har øvd på, og i mange tilfeller vil det være første gang de hører dem. Allikevel må de med én gang bringe det videre til publikum med sine egne stemmer.

Mange har en idé av hva islam er som kanskje er basert på et par nyhetsoverskrifter eller noen de kjenner, og for dem er denne idéen hele islam. Jeg ønsker å utforske hvordan slike umiddelbare idéer blir formet ved å la sangerne gjøre akkurat det samme: I møte med noe nytt må de umiddelbart gjøre seg opp en mening om det, og videreformidle det.

Alle sangerne vil ha sine egne idéer om hva de hører og hvordan de skal formidle dette. I noen tilfeller vil man kanskje ikke kunne kjenne igjen at det er koranresitasjoner, eller tro at to sangere lytter til totalt forskjellige lyder. Dette vil skape et vakkert, uforutsigbart og særegent lydlandskap som skal representere alle de mangfoldige måtene vi tolker religion og tro på.

Oslo Domkor vil opptre i Ekebergparken den 02.09, Kvindelige Studenters Sangforening vil opptre i Grønland kirke den 16.09 og Ensemble 96 vil opptre i Kulturkirken Jakob den 21.10. Alle arrangementene begynner klokken 18:00, og vil være gratis og åpne for alle. Prosjektet er støttet av Oslo Kommune og private sponsorer.

Jeg har også en folkefinansieringskampanje gjennom bidra.no hvor det er mulig å støtte prosjektet mitt økonomisk. For å donere til prosjektet kan du gå inn på fnd.uz/winterchoir.
For mer informasjon om prosjektet, se www.winterchoir.com.