Johanne Laache med Ensemble 96: Winter Choir

21. oktober 2017


18:00

En offentlig og politisk performanceserie som utforsker den kollektive og personlige forestillingen om islam i Norge i dag.

«Provoserende, men på en vakker måte.» – Joanna Pacula, ansatt i Ekebergparken

«Bønnene lignet jo til tider på resitasjoner i den kristne liturgien.» – Medlem av Oslo Domkor

Winter Choir er en offentlig og politisk performanceserie i tre deler av kunstner Johanne Laache hvor ulike kor tolker resitasjoner fra Koranen. Prosjektet er en utforskning av de kollektive og personlige forestillingene om Islam i dag, og i Kulturkirken Jakob er det Ensemble 96 som vil fremføre verket.

Winter Choir: Kulturkirken Jakob er tredje og siste del av performanceserien hvor kor lytter til opptak av koranresitasjoner som de så skal videreformidle til publikum. Versene fra koranen er de samme for alle kormedlemmene, som de lytter til via hodetelefoner. Sangerne er altså vår eneste link til denne representasjonan av islam, og alt foregår øyeblikkelig, uten betenkningstid. Allikevel er de nødt til å oversette dette religiøse uttrykket på stående fot.

Ensemble 96 er et av Norges fremste kor, og det er første og eneste gang de vil fremføre dette verket.

Johanne Laache er en tverrfaglig billedkunstner med utdanning fra blant annet Hong Kong, Chicago og New York. 

Prosjektet er støttet av Oslo kommune og private sponsorer.

Winter Choir har to andre fremsyninger: i Ekebergparken med Oslo Domkor 2. september og i Grønland kirke med Kvindelige Studenters Sangforening lørdag 16. september.