asamisimasa

Klaus Lang og Michael Pisaro gir deg toner som skal inntas liggende...

11. september 2017


21:00

Lei av stand up? Ta med matte - og legg deg ned på Ultima.
Michael Pisaro: asleep street pipes tones.
Klaus Lang: bright darkness.(morning) (WP).
Ultima(t) avslapning – med asamisimasa.
Ensemblet asamisimasa spesialiserer seg på samtidskammermusikk og skal presentere et par verk som  best kan nytes liggende.
Dette er musikk som helst skal oppleves i halvbevisst tilstand mens man glemmer at tiden går, og derfor legger vi fram madrasser og puter. I verket bright darkness.(morning)  stiller den østerrikske komponisten Klaus Lang spørsmål ved hvordan tid forandrer lydopplevelsen, og omvendt. Når du lukker øynene, skapes en lydverden som minner om former og farger. Abstrakte lyspartikler materialiserer seg ut av det svarte, og noen ganger stråler en rødfarge gjennom øyelokkene.
Den amerikanske komponisten Michael Pisaro er eksepsjonelt opptatt av mikroskopiske lyder og deres klangfarge, varighet og kvalitet.
Asleep, Street, Pipes, Tones er en del av en serie som forsøker å gjenskape drømmetilstander. Lyden blir porøs, fokuset glir mellom feltopptak fra natur og bylandskap, og lydene og tonene genereres som en del av en konsert.
Lytteren utfordres til å forestille seg hvordan det er å oppleve verden gjennom ørene;
man akkumulerer flere og flere detaljer og blir stadig mer bevisst på hva som skjer, akkurat som når øynene gradvis venner seg til mørket.
Len deg tilbake, og nyt!
Støttet av Norsk kulturråd