Sonisk Hage

Komponiststudentene ved Norges Musikkhøgskoles egen festival

24. mars 2017


18:00

«Sonisk Hage er komponiststudentene ved Norges Musikkhøgskoles egen mini-festival inni «Lyden av Musikkhøgskolen» (lydenav.no). Her vil du høre konserter og presentasjoner av komponist- og utøverstudentene selv som tar utgangspunkt i ulike temaer og konsepter: alt fra akustisk musikk til visuell musikk, elektronisk musikk og konseptuelle uttrykk. Kvelden avsluttes med en etterfest med dansbar musikk, DJ-er, remikser og nyskrevne låter.»

Konsertene og presentasjonene tar utgangspunkt i temaene:

  • Visuell kunst
  • Computer Music ALPHA:
  • Status: Quote
  • Human Music
  • Intertextuality
  • Send and receive
  • Elektroakustisk musikk

En typisk, eller ideell komposisjonsprosess (om noe slikt finnes) dreier seg ofte om å redusere materialet man har tilgjengelig for det videre arbeidet. I tillegg finner man gjerne et konsept eller en idé som blir retningsgivende når valg skal tas og stykket formes. Slik danner man et godt utgangspunkt for å lage et sammenhengende og enhetlig verk. Vi klarte likevel ikke å begrense oss til ett slikt konsept denne gangen. Vi så at utgangspunktene våre er så forskjellige at vi trengte å organisere hagen vår på et annet vis. En dag i september, mens bladene på trærne balanserte mellom grønn og all verdens nyanser av brunt, gult og rødt, møttes vi og fantaserte og lekte med tanken på hvilke idéer en haug med mini-konserter kunne ha som grunnlag. Slik endte vi opp med de titlene som nå står i programmet.

Noen av oss har grønne fingre, noen ti tommeltotter. Noen foretrekker plenen veltrimmet, noen vil dyrke ugress. Mye er nytt og har aldri sett dagens lys, mens noe er gamle slagere som er verdt et gjenhør. Hagen vår er et forsøk på å dyrke og framheve variasjonene oss i mellom, samtidig som hver enkelt komponist blir satt i sammenheng med andres musikk. Vi vil se hva som skjer når alle tar med noe de selv synes er viktig.

Alt i alt utgjør det kanskje noe som ikke er så lett å se under ett, men vi håper det kan gi en opplevelse av å være en mangfoldig, overgrodd og fargerik hage.