Jubileumskonsert: Det Norske Jentekor 70 år

15. mars 2017


19:30

Velkommen til Det Norske Jentekors første jubileumskonsert i 2017!

Jubileumsåret vårt blir preget av musikk skrevet for oss, og vi starter denne kvelden med Maja Solveig Kjelstrup Ratkjes Asylos med tekst av Aasne Linnestå skrevet for Det Norske Jentekor, Schola Sanctae Sunnivae og Marianne Beate Kielland i 2013. Vi har fått med oss en gruppe fra Schola Sanctae Sunnivae og Marianne Beate Kielland.
Vi gjør også Ola Gjeilos Hildegard Songs, skrevet i 2012. Aspirantene og Rekruttene gjør også hver sine avdelinger med musikk i mindre format.

De videre jubileumskonsertene i 2017 er:
11.juni (Paulus kirke) gjør vi lettere musikk, også arrangert for oss. Her får dere høre blant annet Prøysen, folketoner og nye arrangement av Ole Paus sin musikk.
24.oktober (Universitetets aula) urfremfører vi et nytt verk skrevet for alle Det Norske Jentekors kor. Verket skrives av Andrew Smith (musikk) og Sarah Camille Ramin Osmundsen (tekster). Verket er genreoverskridende, der kor møter slamposi. Sarah Camille vil fremføre slampoesien.
Julekonsertene våre (Ris kirke 17.desember / Oslo Domkirke 20.desember) vil i år ha mer musikk skrevet for oss. Utgangspunktet er plata vår – Julens hjerte – utgitt på Kirkelig kulturverksted i 2007. All musikk til plata ble skrevet til oss av Henning Sommerro. Vi gleder oss til å ta opp igjen flere perler fra den plata.