AVLYST: Svovelprekener: Sturla Haugsgjerd

Norsk ruspolitikk i bakevja

6. april 2017


19:00

Svovelpreken 6. april er AVLYST pga sykdom. Velkommen tilbake til den neste preika i serien – den går av stabelen 20. april.

Du finner hele listen over predikanter her: