Svovelprekener: Sturla Haugsgjerd

Norsk ruspolitikk i bakevja

6. april 2017


19:00

2016 var et trøstesløst år, 2017 ser ikke mye bedre ut – og vi har alle noe av skylden for det. I serien SVOVELPREKENER har Kirkelig Kulturverksted invitert 7 foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB våren 2017. Den 6. april inntar Sturla Haugsgjerd prekestolen for å preke mot norsk ruspolitikk.
 
All forskning viser at alkohol er det absolutt farligste rusmiddelet vi har. Likevel har vi vinspalter i avisene, statsdrevne alkoholutsalg, tips om å motvirke bakrus – kort sagt, en hel kultur bygget rundt både forbruk og misbruk. Hvorfor er det slik at å ruse seg på andre stoffer ikke bare er ulovlig, men straffes helt urimelig strengt? Hvorfor gjør man narkotikamisbrukere til kriminelle, eller bent frem driver dem i døden, gjennom å tvinge dem til å skaffe seg rusen sin via livsfarlige kanaler?
 
Sturla Haugsgjerd er rusavhengig og talsperson for brukere og pårørende i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
 
En svovelpreken varer i en rundt 45-50 minutter, og preika kan skylles ned med forfriskninger i etterkant (ironien her går oss ikke hus forbi).
Du finner hele listen over predikanter her: