Svovelprekener: Ola H. Grytten

Frivilligheten i skvis mellom sosialdemokrati og marked

20. april 2017


19:00

2016 var et trøstesløst år, 2017 ser ikke mye bedre ut – og vi har alle noe av skylden for det. I serien SVOVELPREKENER har Kirkelig Kulturverksted invitert 7 foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB våren 2017, og 20. april kommer professor Ola Honningdal Grytten for å preke over forholdet mellom frivillighet, sosialdemokrati og markedet.

De norske oljemilliardene har blitt generøst fordelt utover norsk organisasjons- og kulturliv de siste årene. Men støtten har ikke kommet uten hverken føringer eller konsekvenser. Både støtte gitt til religiøse og politiske organisasjoner har skapt kontroverser. Hva gjør det med friheten til overbevisning og ytring når staten er hovedsponsor? Hva gjør det med det frivillige livet når det plutselig kommer midler som gjør det mulig å hente inn profesjonelle til å gjøre jobben som frivillige alltid tidligere har gjort? Og ikke minst: Hva er igjen den dagen kranen skrus igjen?

Grytten er professor i økonomisk historie ved NHH Norwegian School of Economics og offiser i Frelsesarmeen.

En svovelpreken varer i en rundt 45-50 minutter, og preika kan skylles ned med forfriskninger i etterkant.

Du finner hele listen over predikanter her: