Svovelprekener: Inger Merete Hobbelstad

Forakten for lavere klasser blant de som mener å forsvare dem

4. mai 2017


19:00

2016 var et trøstesløst år, 2017 ser ikke mye bedre ut – og vi har alle noe av skylden for det. I serien SVOVELPREKENER har Kirkelig Kulturverksted invitert 7 foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår i Kulturkirken JAKOB våren 2017, og 4. mai kommer Inger Merete Hobbelstad for å levere prekenen «Forakten for lavere klasser blant de som mener å forsvare dem».

Mange «vanlige folk» over hele vår del av verden har en følelse av at samfunnseliten forakter arbeiderklassens holdninger, adferd og kultur – og stemmer deretter. Har utdanningseliter og etablerte politikere brakt dette raseriet over seg selv? Hva kan de som hevder å forsvare arbeiderklassen gjøre for å vinne dem tilbake?

Inger Merete Hobbelstad er journalist, kritiker og skribent.

En svovelpreken varer i en rundt 45-50 minutter, og preika kan skylles ned med forfriskninger i etterkant.

Du finner hele listen over predikanter her: