Svovelprekener: Ayesha Wolasmal

Nordmenn i uniform: Fiender eller frigjørere?

9. februar 2017


19:00

2016 var et trøstesløst år, 2017 ser ikke mye bedre ut – og vi har alle noe av skylden for det. I serien SVOVELPREKENER har Kirkelig Kulturverksted invitert 7 foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB våren 2017, og 9. februar kommer Ayesha Wolasmal fra Amman for å innta prekestolen med tema «Nordmenn i uniform: Fiender eller frigjørere?»

De vestlige demokratiene med NATO i spissen har siden 2001 hatt tildels langvarig militær tilstedeværelse i land vi hverken er i krig med eller har hatt tradisjonelle bånd med. Etter snart to tiår med aktiv militær deltakelse i Afghanistan, luftangrep i Libya og støtte til koalisjonen mot IS, er det det nødvendig å diskutere hvilke hensyn som ligger til grunn for at land som Norge slutter seg til å bidra militært og hvordan våre utenrikspolitiske beslutninger påvirker ulike aktører på bakken, enten det er sivile eller soldater? Krigen har like mange realiteter som den har aktører. Hva gjør det med oss at det utkjempes kriger på våre vegne? Hva gjør det med soldatene som kjemper denne kampen for oss? Og kanskje viktigst: Hvordan oppfattes vårt bidrag av menneskene som bor i landet det “kriges” i. Er vi fredsduer eller krigshissige hauker?

Wolasmal er født og oppvokst rett bak Jakob kirke, har afghanske foreldre, jobber for tiden for WHO, men har mange år i internasjonalt arbeid for blant annet Forsvaret bak seg og debuterte som skuespiller på norske TV-skjermer i høst i NRKs storsatsing «Nobel».

En svovelpreken varer i en rundt 45-50 minutter, og preika kan skylles ned med forfriskninger i etterkant.

Du finner hele listen over predikanter her: