Svovelprekener: Arne Johan Vetlesen

Forførelsens kunst: Om kunnskapsforakten som får fattige til å stemme på milliardærer

26. januar 2017


19:00

2016 var et trøstesløst år, 2017 ser ikke mye bedre ut – og vi har alle noe av skylden for det. I serien SVOVELPREKENER har Kirkelig Kulturverksted invitert 7 foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB våren 2017, og første person ut er professor Arne Johan Vetlesen. Vetlesen har meldt inn emnet «Forførelsens kunst: Om kunnskapsforakten som får fattige til å stemme på milliardærer» – betimelig nok samme uke som USA innsetter sin nye president.

En svovelpreken varer i en rundt 45-50 minutter, og preika kan skylles ned med forfriskninger i etterkant.

Du finner hele listen over predikanter her: