BORN THIS WAY – Homofonien

25. juni 2014


19:30

Born this way!

Denne kjente hit’en har blitt tittellåta for årets sommerkonsert med Norges eneste skeive blandakor, Homofonien. I år feires Europride i Oslo under mottoet “Love Moves!”. Kjærligheten berører oss på mange måter, og har ikke like gode muligheter til å leve fritt alle steder i verden. Vi ønsker å markere det. “Har ingen kirke å gå i”, sier noe om at ikke alle rettigheter er på plass her i Norge ennå heller. Vi ønsker samtidig å takke alle de som gikk foran, og som har kjempet fram mulighet til å feire kjærligheten. Og det gjør vi så gjerne! Derfor synger vi stolte og frimodige ” I am what I am” og “We are family”.