FILM: Matteusevangeliet

20. april 2015


19:00

Pier Paolo Pasolinis verk fra 1964 gir et usedvanlig innblikk i Jesu liv.

Kommunisten og filmgeniet Pasolini interesserer seg for outsideren Jesus.

En film der manus er direkte hentet fra Matteusevangeliet.

En film kun med amatører foran kamera.

Arr: Kirkelig kulturverksted og KULT