oktober 2017


Kulturkirken Jakob


Leie Jakob

28. oktober 2017


19:00

Fest for Livet og Døden

Mer informasjon: www.mexikult.no  …

29. oktober 2017


20:00

Jakobmesse

Messe for mennesker i bevegelse

Jakobmessene representerer med sin liturgi, musikk og tekst – og sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet – et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester.

29. oktober 2017


14:00

JAKOBSEN; Barnesøndager i Jakob

Lekerommet: Kyllingen som ikke kunne synge

Nå er det tid for ny JAKOBSEN-søndag! Og YNDLINGSBAMSEN (eller -dukken) din skal få være med!.