Star For Life:

Det begynte med en drøm

Ideen til Star for Life fødtes da den svenske gründeren og næringslivslederen Dan Olofsson sammen med sin kone Christin startet et forretningsprosjekt i Sør-Afrika. De så hvordan mennesker, ikke minst barn og unge, var rammet av sykdom og hvilke ødeleggende konsekvenser dette fikk for deres utvikling, selvfølelse og muligheter i livet. Sammen lanserte de sitt første skoleprogram i provinsen KwaZulu-Natal i 2005. Star for Life er en ideell organisasjon (stiftelse) som er religiøst og politisk uavhengig. Vårt hovedfokus er å styrke ungdoms mot og selvfølelse ved å skape positiv forandring over tid. Gjennom tett oppfølging og motiverende programmer og verktøy, vil ungdom bedre kunne reflektere og ta valg over viktige spørsmål som berører deres framtid og delaktighet i livet og i samfunnet. Kjernen i arbeidet ligger i å bygge målrettede programmer ut fra ungdommers drømmer og hvordan en mer effektivt kan påvirke og endre sin atferd og uheldige mønstre. Star for Life har gjennom de siste 10 årene utviklet en unik metode for å skape forandring hos unge. Hovedjobben utføres av Star for Lifes Life Skills Coacher, som er lokalt rekruttert og utdannet. Arbeidet har sin kjerne i FNs konvensjon om barn og unges rettigheter samt FNs bærekraftsmål.

Star for Life er i dag tilstede på tre kontinenter og mer enn 300.000 ungdommer har fullført et av våre programmer. Totalt er over 150 skoler involvert, og nye skoler kommer stadig til. Star for Life verken eier eller bygger skoler selv, men virker innenfor det eksisterende skolesystemet.

Midlene forvaltes og allokeres av våre respektive organisasjoner i mottakerlandene ut fra Star for Lifes gjeldene strategi og krav til gjennomføring, oppfølging og rapportering. Star for Life har dermed svært god kontroll og innsikt i hvordan midlene faktisk styres og disponeres. Star for Life er godkjent av Innsamlingskontrollen i Sverige og Norge og følger innsamlingskontrollen etiske retningslinjer om åpenhet, integritet, respekt og ærlighet. Se mer her.

STAR FOR LIFE TIL NORGE
Våren 2019 vil Star for Life etablere seg i Norge. Den norske stiftelsen vil primært jobbe mot potensielle partnere og sponsorer hvor midler vil dedikeres for å styrke og videreutvikle Star for Lifes lærerressurser, programmer og undervisningsmateriell på skoler i Sør-Afrika. Totalt er tre skoler plukket ut i regionen KwaZulu-Natal, der Star for Life allerede er tungt inne. Regionen ligger 25 mil nord for Durban (3 timers kjøretur). En sponsor vil normalt være med over tre år med NOK 250.000 per år, men elevtallet på skolene vil være styrende. Partnere kan også sponse egne klasser og elever og gi stipender (target charity). Følgende kriterier er vektlagt for å kunne utvikle gode og effektfulle partneravtaler:

 • Liten og transparent organisasjon
 • Lav overheadkostnad (80% av sponsormidler går til formålet)
 • Eierskap (støtter en spesifikk skole eller klasse)
 • Lokal forankring (egne coacher og lærressurser)
 • Mulighet for stipender og target charity
 • Innarbeidede programmer (langsiktighet)
 • Jobber tett sammen med skolemyndighetene og innenfor eksisterende struktur og system
 • Rapportering per halvår – egne filmer/informasjon fra skolenes arbeid som kan brukes internt/eksternt
 • Besøk mulig
 • Kan aktivt brukes som et relasjonstiltak (overfor kunder, medarbeidere, nettverk)

Fakta om utviklingen i det norske givermarkedet 2015-2017 finnes her (kilde: Innsamlingskontrollen i Norge).

 

STAR FOR LIFES KONSERTVIRKSOMHET
Star for Life in Concert er en unik konsertopplevelse der sydafrikanske ungdommer (Star Choir South Africa) synger sammen med stjerneartisten Thandiwe Mbobo og artistene i svenske Triple & Touch. De siste 10 årene har det vært en turné med konserter der målet er å få ungdom til å møtes for å fremme mangfold og toleranse. Over 60.000 ungdommer har aktivt deltatt på våre konserter i Sverige. Totalt har over 100.000 sett konsertene.

Prosjektet er Star for Lifes vindu utad, der tanken er å muliggjøre kontakt med nye skoler som skulle kunne innføre Star for Lifes metodikk og programmer. Og da på sikt også i Norge. Den 23. mars 2019 vil den første konserten avholdes i Oslo i Kulturkirken Jakob.

Star for Life in Concerts turnéplan våren 2019 er:

16/3 Lund
18/3 Västerås
19/3 Örebro
20/3 Södertälje                                              HØR PÅ SPOTIFY HER
22/3 Karlstad
23/3 Oslo
27/3 Ulricehamn
27/3 Norrköping


Helseoppfølging

Elevenes helse og forhold til sex står sentralt i Star for Lifes arbeide da hiv/aids stadig er en stor utfordring i flere regioner. En tydelig bevisstgjøring av spørsmål som berører konsekvenser av egne valg er derfor et hovedtema i våre programmer. Sammenlignet med andre skoler kan Star for Lifes skoler vise til svært gode resultater. Blant 40 Star for Life skoler gjennomførte Health Development Africa i 2015 en studie som ga følgende funn:

 • Ved Star for Lifes skoler hadde 25% av jentene vært gravide mot 40% for andre sammenlignbare skoler
 • Ved Star for Lifes skoler hadde 18% av jentene hatt usikker sex mot 33% for andre sammenlignbare skoler.

Løpende oppfølging av elevene er en sentral del av arbeidet. Hver uke rapporterer coachene inn en rekke nøkkeltall som oppfølgingsansvarlig sender inn. Disse nøkkeltallene evalueres to ganger per år for å sikre kvaliteten og en god utvikling av programmet.

Star for Lifes mobile helseklinikker utfyller coachenes og lærernes arbeide på skolene ved å gi elever en dypere undervisning i emner som sex, seksuell og reproduktiv helse, egne rettigheter samt hvilke fysiske og følelsesmessige forandringer puberteten og ungdomstiden normalt vil medføre. De mobile helseklinikkene tilbyr grunnleggende helsefasiliteter og lokalbefolkningen får også ta del i disse. Se film HER.

 

Motivasjonsløftet
Vår pedagogikk og programmer er også introdusert i svenske skoler der målet er å skape mer målrettede og motiverte elever (kalt motivasjonsløftet) Over 30 svenske skoler har hittil implementert programmet. Utvekslingen mellom skolene, både i Sverige og med skoler i SA og Namibia, står sentralt for å kunne bygge programmet videre. Star for Life måler, evaluerer og utvikler sine programmer ut fra tre hovedområder.

 • Gjennomføring
 • Egen selvfølelse og utvikling
 • Motivasjon

Kontakt Star for Life Norge

Daglig leder Jørgen Klafstad
jorgen@starforlife.org
+47 916 98342

Home