Svovelprekener i Jakob

Våren 2017

2016 var et trøstesløst år, 2017 ser ikke mye bedre ut – og vi har alle noe av skylden for det. I serien SVOVELPREKENER har Kirkelig Kulturverksted invitert 7 foredragsholdere for å snakke om hva som opprører dem. Dette foregår fra prekestolen i Kulturkirken JAKOB våren 2017.

Her er listen over predikanter og datoer:

Torsdag 26. januar, 19:00 
Arne Johan Vetlesen
Forførelsens kunst: Om kunnskapsforakten som får fattige til å stemme på milliardærer

Torsdag 9. februar, 19:00
Ayesha Wolasmal
Nordmenn i uniform: Fiender eller frigjørere?

Torsdag 9. mars, 19:00
Arne Grønlund
Økologisk landbruk: Uvitenskapelig og usolidarisk

Torsdag 23. mars, 19:00
Lindis Hurum
Givergleden som forsvant: Fem-minuttersempatien

Torsdag 6. april, 19:00
Sturla Haugsgjerd
Norsk ruspolitikk i bakevja

Torsdag 20. april, 19:00
Ola H. Grytten
Frivilligheten i skvis mellom sosialdemokrati og marked

Torsdag 4. mai, 19:00
Inger Merete Hobbelstad
Forakten for lavere klasser blant de som mener å forsvare dem